Engstorkenebb_Geranium pratense
Bestillingsreferanse: 12.06.24._072.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -