Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.10.08._18.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -