Kalvehøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.30._36.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -