Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.30._58.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -