Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.09.15._33.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -