Åkerhumle_Bombus pascuorum på rødknapp
Bestillingsreferanse: 20.08.01._153.jpg
Bildet inngår i albumet Humle -