Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.07.30._233.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -