Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.04._287.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -