Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.20._077.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -