Ikke flere bilder i dette utvalget!
Åkervortemelk_Euphorbia helioscopia
Bestillingsreferanse: 13.02.16._021.jpg
Bildet inngår i albumet Vortemelkfam -