Reir av tjeld_Haematopus ostralegus
Bestillingsreferanse: 1999.06.04._02.jpg
Bildet inngår i albumet Tjeldfam -