Vedkjukemøll_Nemapogon cloacella
Bestillingsreferanse: 22.06.16._05.jpg
Bildet inngår i albumet Ekte møll -