Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 1996.06.03._04.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -