Variabelt seljefly_Orthosia incerta
Bestillingsreferanse: 22.05.05._03.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -