Kløverheifly_Anarta trifoli
Bestillingsreferanse: 22.08.10._015.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -