Brunt lundfly_Lacanobia suasa
Bestillingsreferanse: 22.06.10._014.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -