Gulflekkfly_Hada plebeja
Bestillingsreferanse: 12.06.08._01.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -