Langvingejordfly_Agrotis ipsilon
Bestillingsreferanse: 18.08.24._001.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -