Skogteglfly_Diarsia mendica
Bestillingsreferanse: 12.07.01._037.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -