Skogteglfly_Diarsia mendica
Bestillingsreferanse: 22.06.27._005.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -