Mørkt skogfly_Graphiphora augur
Bestillingsreferanse: 12.08.13._036.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -