Gråtrost_Turdus pilaris
Bestillingsreferanse: 04.10.04._24.jpg
Bildet inngår i albumet Trostefam -