Gråtrost_Turdus pilaris
Bestillingsreferanse: 10.02.28._07.jpg
Bildet inngår i albumet Trostefam -