Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 09.06.26._19.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -