Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 09.06.28._53.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -