Gråor_Alnus incana
Bestillingsreferanse: 11.04.14._17.jpg
Bildet inngår i albumet Bjørkefam -