Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 09.04.16._17.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -