Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 09.04.16._07.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -