Ikke flere bilder i dette utvalget!
Fjellmyrløper_Calidris falcinellus
Bestillingsreferanse: 10.11.22._194.jpg
Bildet inngår i albumet Snipefam -