Spisslønn_Aceraceae platanoides_Stenberg gard
Bestillingsreferanse: 10.10.04._05.jpg
Bildet inngår i albumet Lønnefam -