Drøsja, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 11.09.16._009.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -