Drøsja, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1994.05.11. (05).jpg
Bildet inngår i albumet Vann -