Koldedøla, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 07.08.09. (05).jpg
Bildet inngår i albumet Vann -