Møllerstufossen, Nordre Land kommune
Bestillingsreferanse: 07.05.24._53.jpg
Bildet inngår i albumet Nordre Land kom -