Etnesenn, Nord Aurdal kommune
Bestillingsreferanse: 04.10.11._342.jpg
Bildet inngår i albumet Nord Aurdal kom -