Langs Begna, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.02.11._03.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -