Liagarda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 10.10.10._010.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -