Øynadn naturreservat, Valdres
Bestillingsreferanse: 05.09.10._68.jpg
Bildet inngår i albumet Øynadn NR -