Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.04.12._149.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -