Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 10.10.23._27.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -