Bergsfjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 08.04.24._04.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -