Bergsfjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.05.11._27.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -