Skibladner utenfor Kapp
Bestillingsreferanse: 1996.07.00._030.jpg
Bildet inngår i albumet Østre Toten kom -