Åker, Balke, Østre Toten kommune
Bestillingsreferanse: 12.05.12._134.jpg
Bildet inngår i albumet Østre Toten kom -