Laglim, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 07.10.03_10.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -