Håndmarinøkkel_Botrychium lanceolatum
Bestillingsreferanse: 1999.06.19._01.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -