Ikke flere bilder i dette utvalget!
Hødntind, Øye, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1999.07.011._10.jpg
Bildet inngår i albumet Jotunheimen -