Lysen naturreservat
Bestillingsreferanse: 09.07.12._008.jpg
Bildet inngår i albumet Lysen NR -