Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 02.06.14._01.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -