Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 12.04.04._063.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -